Công thức pha chế Cold brew Phúc bồn tử Aumis

NGUYÊN LIỆU

  • Cold brew arabica 120ml
  • Fruit mix with pulp Phúc bồn tử Aumis 40ml
  • 1 lát cam vàng
  • Phúc bồn tử: 2 – 3 quả
  • Rosemary: 2 – 3 lá nhỏ

THỰC HIỆN

  • Lắc đều hỗn hợp nguyên liệu với nhau
  • Trang trí món cà phê thơm mát bằng 1 lát cam, vài quả phúc bồn tử và lá rosemary

THÀNH PHẨM

Công thức pha chế Cold brew Phúc bồn tử Aumis 1