Máy làm đá
Ưu tiên xem:
38.000.000 

Bàn đông Hoshizaki RTW-150LS4

77.200.000 

Máy làm đá Hoshizaki DCM-60KE

99.560.000 

Máy làm đá Hoshizaki FM-300AKE-N

112.000.000 

Máy làm đá Hoshizaki FM-480AKE

192.000.000 

Máy làm đá Hoshizaki FM-750AKE

62.500.000 

Máy làm đá Hoshizaki IM-100A

87.500.000 

Máy làm đá Hoshizaki IM-100CNE

67.500.000 

Máy làm đá Hoshizaki IM-130A

106.000.000 

Máy làm đá Hoshizaki IM-130NE

72.890.000 

Máy làm đá Hoshizaki IM-220AA

82.000.000 

Máy làm đá Hoshizaki IM-240DNE

109.500.000 

Máy làm đá Hoshizaki IM-240NE

88.100.000 

Máy làm đá Hoshizaki IM-240XNE

39.500.000 

Máy làm đá Hoshizaki IM-45NE

46.500.000 

Máy làm đá Hoshizaki IM-65A

51.500.000 

Máy làm đá Hoshizaki KM-100A

65.500.000 

Máy làm đá Hoshizaki KM-125A

169.850.000 

Máy làm đá Hoshizaki KM-1301SAH-E

44.000.000 

Máy làm đá Hoshizaki KM-75A

57.600.000 

Máy làm đá Hoshizaki KMD-201AA

69.500.000 

Máy làm đá Hoshizaki KMD-270AA