Máy làm kem
Ưu tiên xem:
38.000.000 

Bàn đông Hoshizaki RTW-150LS4

520.300.000 

Máy làm kem Carpigiani LABO 14 20 XPL/P

719.950.000 

Máy làm kem Carpigiani LABO 20 30 XPL/P

915.750.000 

Máy làm kem Carpigiani LABO 30 45 XPL/P

1.030.810.000 

Máy làm kem Carpigiani LABO 40 60 XPL/P

296.230.000 

Máy làm kem Carpigiani LABO 6/9 XPL P

332.970.000 

Máy làm kem Carpigiani LABO 8 12 XPL P

1.218.140.000 

Máy làm kem Carpigiani LABOTRONIC 10 45 HE-H

1.356.520.000 

Máy làm kem Carpigiani LABOTRONIC 15 60 HE-H

1.454.530.000 

Máy làm kem Carpigiani LABOTRONIC 20 90 HE-H

1.600.170.000 

Máy làm kem Carpigiani LABOTRONIC 25 110 HE-H

1.328.800.000 

Máy làm kem Carpigiani MAESTRO HE

581.570.000 

Máy làm kem Carpigiani Ready 14 20 Counter Top

362.450.000 

Máy làm kem Carpigiani READY 6/9

399.190.000 

Máy làm kem Carpigiani READY 8/12

614.960.000 

Máy làm kem Carpigiani SYNTHESIS 2

894.960.000 

Máy làm kem đa năng Carpigiani Ready 20-30 WF

1.048.080.000 

Máy làm kem đa năng Carpigiani Ready 30-45 WF

328.400.000 

Máy làm kem tươi Carpigiani 161 Steel T G SP

333.900.000 

Máy làm kem để bàn 1 vòi dùng để sản xuất soft ice cream và frozen yogurt Hoàn hảo khi sản xuất Soft Serve Gelato, Ice Creams, Sorbets, Frozen Yogurt và bộ bắt kem tạo hình và các sản phẩm Soft Serve Core Hiệu suất và Chất lượng • Hard-O-Tronic® • Tùy chọn MIX FEEDING SYSTEM (ống tiêu ...

372.300.000 

Máy làm kem tươi Carpigiani 191 Classic G SP

377.300.000 

Máy làm kem tươi Carpigiani 191 Classic P

392.900.000 

Máy làm kem tươi Carpigiani 191 Classic P Dao 2E-RSI

427.100.000 

Máy làm kem tươi Carpigiani 191 Classic P SP

442.400.000 

Máy làm kem tươi Carpigiani 191 Classic P SP Dao 2E-RSI

497.800.000 

Máy làm kem tươi Carpigiani 193 Classic G

575.500.000 

Máy làm kem tươi Carpigiani 193 Classic G SP

603.700.000 

Máy làm kem tươi Carpigiani 193 Classic P

632.200.000 

Máy làm kem tươi Carpigiani 193 Classic P Dao 2E-RSI

682.300.000 

Máy làm kem tươi Carpigiani 193 Classic P SP

710.300.000 

Máy làm kem tươi Carpigiani 193 Classic P SP Dao 2E-RSI

535.500.000 

Máy làm kem tươi Carpigiani 243 Steel T G SP

630.400.000 

Máy làm kem tươi Carpigiani 243 Steel T P SP

702.680.000 

Máy làm kem tươi Carpigiani MISTER ART

404.250.000 

Máy làm kem tươi Nissei CI-7548AEC

321.750.000 

Máy làm kem tươi Nissei NA-9424AER