Sốt làm bánh
Ưu tiên xem:
Giá chỉ từ 92.000 VNĐ /hũ

Xốt cà chua húng quế (Tomato Basilico sauce) La Sicilia 350gr

Giá chỉ từ 327.000 VNĐ /lon

Xốt cà chua lột vỏ nguyên trái La Sicilia 2.55Kg

Giá chỉ từ 437.000 VNĐ /lon

Xốt cà chua lột vỏ xay nhuyễn La Sicilia (Pulp Tomato) 4.1Kg

Giá chỉ từ 120.000 VNĐ /hũ

Xốt cà chua nấm (Mushroom Pasta Sauce) La Sicilia 350gr

Giá chỉ từ 347.000 VNĐ /hũ

Xốt cà chua Pizza (Pizza Sauce) La Sicilia 2.5Kg

Giá chỉ từ 310.000 VNĐ /hũ

Xốt cà chua xắt nhỏ (Chopped Tomato) La Sicilia 2.5Kg

Giá chỉ từ 483.000 VNĐ /hũ

Xốt Nấm cục (Truffle Sauce) La Sicilia 500 gr

Giá chỉ từ 300.000 VNĐ /hũ

Xốt Nấm cục La Sicilia (Premium Truffle Sauce) 180 gr